top of page

Εκκλησιαστική Διακονία και Κοινότητες

Ecclesiastical Ministry and Communities

About: Text

Α΄ ΓΙΑΟΥΝΤΕ


Ἑλληνική Κοινότης Γιαουντέ καί περιχώρων: 

Ἱερός Καθεδρικός (Κοινοτικός) Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (1955).

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Anastasios Simona. 

Πρόεδρος Κοινότητος: κος Ερρίκος Μπαλᾶνος. 

Ἑλληνική Λέσχη μέ χώρους καί γήπεδα ἀθλοπαιδιῶν. 

Ἑλληνική Πρεσβεία: Δυστυχῶς τήν 30ην Ἰουνίου 2009 ἡ Ἐλληνική Πρεσβεῖα ἀνέστειλε τίς ἐργασίες της καί ἡ Δημοκρατία τοῦ Καμερούν διεπιστεύθη παραλλήλως εἰς τήν ἐν Νιγηρίᾳ Ἑλληνικήν Πρεσβεῖαν.

Ἑπίτιμον Ἄμισθον Ἑλληνικόν Προξενεῖον. 

Ἐπίτιμος Πρόξενος ὁ κος Γρηγόριος Δημητριάδης.

Προξενεῖον Κύπρου: Διεύθυνσις: Β.Ρ. 419 YAOUNDE – CAMEROUN. Τηλ. 22231257, 22239712.


Β΄ ΝΤΟΥΑΛΑ


Ἑλληνική Κοινότης Ντουάλας:

Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἐλένης (1959). Ἐφημέριος ὁ Ἀρχιμ. Δαβίδ Τσαπάρας.

Πρόεδρος Ἑλληνικῆς Κοινότητος κ. Ἐλευθέριος Μυστακίδης Ἑλληνική Λέσχη μέ γήπεδα ἀθλοπαιδιῶν. Διεύθυνσις Ἐφημερίου καί Κοινότητος: Β.Ρ. 521 DOUALA –CAMEROUN. Τηλ. 00237 – 33431575.

Ἑλληνικόν Προξενεῖον: Ἐπίτιμος Πρόξενος ὁ Κος Ἀνέστης Ἀρνόπουλος Τηλ. 33437442, 33423146.

20170515_100615.jpg
About: About Us

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΜΕΡΟΥΝΕΖΩΝ.

Ὑπεύθυνος διά τήν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολήν εἶναι ὁ Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος καί συνεργάτες ὅλους τούς Ἱερεῖς, Διακόνους, Ὓποδιακόνους, Ἀναγνῶστας, Κατηχητάς καί Κατηχητρίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπολεως.

About: About Us

A. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ CENTRE – YAOUNDE (ΓΙΑΟΥΝΤΕ)

1. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Γιαουντέ (1955): Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Σιμόνα. Κάθε Κυριακή τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, εἰς τήν Ἑλληνικήν καί Γαλλικήν. 


2. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου-(ἰσόγειος)- καί Ἁγίας Τριάδος (2011)-(ὑπόγειος)- εἰς τήν περιοχήν Mvog-Mbi τοῦ Γιαουντέ, προσφορά μέσῳ τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πρωτ. π. Jean Bessala.


3. Ἐνορία Ἁγίου  Γεωργίου εἰς NKOLGOK (1988): Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Ἀντώνιος Μεσσίνα, Διάκονος Ὀλιβιέ Ἰσσάκα. Ἐνοριακόν Ἱατρεῖον (1995) μέ παροχήν δωρεάν Ἱατροφαρμακευτικῆς  περιθάλψεως, προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλανδίας. Πρεσβυτερεῖον καί Ξενῶνας (1996), προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλανδίας. *Γεώτρησις διά τήν παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς.


4. Ἐνορία Ἁγίου Ἀνδρέου εἰς EGANGA (1996) : Ἐφημέριος ὁ Πρωτοπρ. Diodonne Abeng Koulou

Πνευματικόν Κέντρον (ἠμιτελές), προσφορά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου ὁ «Πρωτόκλητος» Πατρῶν.


5. Ἐνορία Ἁγίων Κωνστανίνου καί Ἐλένης καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς METET (1997): Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Daniel Desire NoaΠνευματικόν Κέντρον καί Ἀγροτικόν Ἱατρεῖον (ἠμιτελές), προσφορά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ» Θεσσαλονίκης.


6. Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου εἰς NKOABANG (1998): Έφημέριος ὁ Πρεσβ. Σαμουήλ Ἐτέμε  Πνευματικόν Κέντρον καί Ἀγροτικόν Ἱατρεῖον (ἠμιτελές), προσφορά τῆς κ. Μαρίας Κορομάντζου

*Γεώτρησις διά τήν παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς.


7. Ἐνορία Ἁγίου Ἐλευθερίου εἰς NGOLMVAK (2001): Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Lazare Bell Bitolog

Ὑπό κατασκευήν ἐξατάξιον δημοτικόν Σχολείον προσφορά Μελῶν καί φίλων Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου « Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» Ἠρακλείου Κρήτης. 


8. Ἐνορία Ἁγίου Τίτου εἰς MBALMAYO (2001): Πρεσβ. Daniel Desire Noa.


9. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Νικολάου εἰς MBANDJOCK (χορτοκαλύβη): Ἐξυπηρετεῖται ἀπό περιοδεύοντας Ἱερεῖς. 


10. Ἐνορία Ἁγίου Ἱωάννου Βαπτιστοῦ NKOLOSSAN (2002) : Ἐξυπηρετεῖται ἐκ περιτροπῆς ὑπό διαφόρων ἐφημερίων. 


11. Ἱερατικόν Σεμινάριον « Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ»: Ἱδρυθέν ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἄκκρας κυροῦ Εἰρηναίου (μετέπειτα Πηλουσίου). Ἐδημιουργήθη διά τόν  καρτισμόν τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν καί κατηχητῶν ἀλλά και τήν Θεολογικήν ἐπιμόρφωσιν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ κληρικῶν. Τό ἔτος 2005 κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καμερούν κ. Γρηγορίου ὑιοθετήθη ὑπό τοῦ Institut deThéologie Orthodoxe Saint-Serge (Paris) καί ἐκ περιτροπῆς διδάσκουν ἐπισκέπτες Καθηγητές τοῦ Ἰνστιτούτου. 


Τό ἔτος 2013 κατόπιν πολυχρονίων καί πολυδάπανων δικαστικῶν ἀγῶνων ἡ Ἱ. Μ. Καμερούν ἔχασε τίς κτιριακές ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱερατικοῦ Σεμιναρίου πρᾶγμα πού δημιούργησε ἕνα τεράστιο κενό στίς ποιμαντικές εὐθῦνες καί δραστηριότητες της. 


Τό ἔτος (2016) δι’ εὐσεβῶν δωρεῶν: τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου (Μακρινοῦ) και τοῦ Ἱεραποστολικοῦ, Ἐκκλησιαστικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΕΙΑ» καί τῆς ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ἠγοράσθη ἔκτασις 4000τ.μ. σέ περιοχή πλησίον τοῦ Διεθνοῦς Ἀερολιμένος τῆς Πρωτευοῦσης Nsimalen (Γιαουντέ) μέ σκοπόν τήν δημιουργία Ἱεραποστολικοῦ καί Ἐπιμορφωτικοῦ Κέντρου.


12. Ἱερός Ναός Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου  στήν πόλη EBEBDA (πλησίον τοῦ ποταμοῦ Sanaga) δωρεά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλογου «Ὁ Ἅγιος Οἰκουμένιος» (Τρικάλων) μετά κατοικίας τοῦ Ἐφημερίου καί 


13. Ἱερόν Ἠσυχαστήριον Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης» (2016) εἰς τήν περιοχήν Nsimalen (Yaoundé) Πρεσβ. Ἐλευθέριος Hemoga.


14. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν περιοχήν Bikok –(πλησίον τοῦ Διεθνοῦς Ἀερολιμένος τοῦ Yaoundé). Πρεσβ. Ἐλευθέριος Hemoga.


15. Ἱεραποστολικόν Κέντρον Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίας Φωτεινῆς (ὑπό ἀνεργεσιν) εἰς τήν περιοχήν Bikok – (πλησίον τοῦ Διεθνοῦς Ἀερολιμένος τοῦ Yaoundé).

About: About Us
DSCN1089.JPG

Β. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ LITORALE - ΝΤΟΥΑΛΑΣ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἐλένης (1959). Ἐφημέριος ὁ Ἀρχιμ. Δαβίδ Τσαπάρας.
2. Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου εἰς BONABERI (1997) : Ἐφημέριος: Πρωτ. Δημήτριος Τενέ.
Περικαλλής Ναός καί Πρεσβυτερεῖον, δωρεά τοῦ Εὐεργέτου τῆς Ἱ.Μ. Καμερούν  Ἀρχοντος Ρεφενδαρίου κ. Ἀνέστη  Ἀρνόπουλου. 
3. Εὐκτήριος Οἶκος εἰς BΑSSA. 
4. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Γερασίμου εἰς NKONGSAMBA (Ὑπεύθυνος ὁ κ. Δημήτριος Κόντος).
5. Παρεκκλήσιον Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν εἰς NKONGSAMBA (Ὑπεύθυνος ἡ κ. Βασιλική Κόντου). Ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τόν Πρωτοπρεσβ. Δημήτριον Tene.

About: About Us

Γ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ SUD

1. Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου εἰς EBOLOWA (2004) : Ἐφημέριος: Οἰκον. π. Victor Etendi Lissom Μεγαλοπρεπῆς Ναός, προσφορά τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς (O.C.M.C) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.


2. Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους καί Ἁγίου Γεωργίου εἰς SAGMELIMA 2014 ἐπί δωρηθέντος οἰκοπέδου ὑπό κ. Στεφάνου Κοκκινίδη κατοίκου τῆς περιοχῆς. Ἡ νεοπαγής ἐνορία διαθέτει καί κατοικία διά τόν Ἱερέα. Ἐφημέριος: π. Ἰωάννη Seme Bitete. *Γεώτρησις διά τήν παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς προσφορά Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου ὁ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ».

About: About Us

Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ OUEST

Ἱερός Ναός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Σιμόνα. Κατά τό ἔτος (2016) ἡ Ἱ.Μ. Καμερούν ἐπεξέτεινε τίς Ἱεραποστολικές της δραστηριότητες στήν πόλη Foumbot τῆς Ἐπαρχίας Ouest καί ἐπί δωρηθέντος οἰκοπέδου 3500τ.μ. τῆς εὐσεβεστάτης κυρίας Jeannette Vacalopoulos (πρῶτης γυναίκας βουλευτοῦ στό Καμερούν) εἰς μνήμην τοῦ συζύγου αὐτῆς Παναγιώτου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀνδρέου, ἐτέθη, την 14ηνὈκτωβρίου 2026 ὁ θεμέλιος λίθος διά τήν ἀνέγερσιν περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ δωρεᾶ ἐκ τῆς Κληρονομίας τῆς Μακαριστῆς Αἰκατερίνης Ἐξάρχου εἰς μνήμην τοῦ πατρός αὐτῆς Ἀλεξάνδρου ὅστις ἐκοιμήθη καί ἀναπαύεται εἰς αὐτήν τήν περιοχήν Ἀγροτικόν Ἱατρεῖον.

IMG_0348.JPG
About: About Us

Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Β. ΚΑΜΕΡΟΥΝ  - Extreme Nord.

1. Ἐνορία Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων εἰς KATRANG(1988): Ἐφημέριος Πρεσβ. Sina Vincent. Δωρεά Κέντρου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς (O.C.M.C) Ἱεραποστολικόν Κέντρον καί Ξενών. Ἀγροτικόν Ἱατρεῖον μέ παροχήν δωρεάν Ἱατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως. Δημοτικόν Σχολεῖον (Gangala) Δωρεά κ. Παναγιώτου Ἠλιάδη (ELMAR Shipping Co S.A.)

*Γεώτρησις διά τήν παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Αἴθουσα Πολλαπλῶν Χρήσεων-Κλινική ὑλοποίησις σχετικοῦ προγράμματος συνεργασίας Υ.Δ.Α.Σ. 1 – Μ.Κ.Ο. «ΠΝΟΗ» Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου.


2. Ἐνορία Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης εἰς DATCHEKA (2003): Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Irinée Taiwa.

Μεγαλοπρεπῆς Ναός, προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ραφαήλ-Μυτιλήνης καί τῆς Μακαριστής Καθηγουμένης Γεροντίσσης Εὐγενίας (Κλειδαρᾶ). Αἴθουσα Πολλαπλῶν Χρήσεων-Κλινική δωρεά Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης. * Γεώτρησις διά τήν παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς.


3. Ἐνορία Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς ΝDOUKOULA (2003): Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Marsel Dayang. Προσφορά τοῦ Συλλόγου Ἐξωτερικῆς καί Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» (Νίκαια).

Ὀρθόδοξον Δημοτικόν Σχολείον καί Ἀγροτικόν Ἱατρεῖον Προσφορά τοῦ Συλλόγου Ἐξωτερικῆς καί Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος». *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ύδατος εις τους κατοίκους της περιοχής.


4. Ἐνορία Ἁγίου Παντελεήμονος εἰς GUERE (2004): Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Jean Baoudi.

Προσφορά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Γραφείου Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱ. Μ. Ξάνθης. *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ύδατος εις τους κατοίκους της περιοχής. Ἀγροτικόν Ἱατρεῖον (2008). Προσφορά Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης. Ἐξοπλίσθη (2010) δι’ἐξόδων τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων Χολαργοῦ-Παπάγου «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».


5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς VIRI (2006-2007): Ἐφημέριος Πρεσβ. Paul Ngavoutda. Προσφορά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου ὁ «Πρωτόκλητος» Πατρῶν.


6. Ἱερός Ναός Ἁγίου Χριστοφόρου εἰς BOUROU(2006-2007)- Δωρεά τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Χριστοφόρου Σταυροπούλου. Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Jean Baoudi, καί Δημοτικόν Σχολείον.

*Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Προσφορές μέσῳ τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων Χολαργοῦ-Παπάγου «Ὁ Τίμιος Σταυρός».


7. Ἱερός Ναός Ἁγίων Γερασίμου-Γεωργίου εἰς YOUΑYΕ (2003): Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Issac Soumassou.

*Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς (Προσφορά «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ»).


8.Ἱερός Ναός Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης εἰς Tchatimbali (2006-2007) Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Denis Bonda. Δωρεά εὐσεβοῦς Ἑλληνῖδος ἐξ Ἀμερικῆς διά μέσου Κέντρου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς (O.C.M.C). * Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς (O.C.M.C.). Στόν ἴδιον χῶρο εὑρίσκεται ὑπό δημιουργίαν Ἱεραποστολικό Κέντρο καί πρότυπες Κτηνο-πτηνοτροφικές μονάδές δωρεά διά μέσου Κέντρου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς (O.C.M.C).


10. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀχιλλίου εἰς Maroua (2008). Δωρεά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. Ἰγνατίου. Ἐφημέριος Πρεσβ. Martine Bayang. Ἱεραποστολικόν Κέντρον (2010) Προσφορά Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης. Ἐντός τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου Παρεκκλήσιον «Πάντων τῶν ἐν Ἀφρικῇ ἀλθησάντων Ἁγίων Μαρτύρων».

* Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς.

Προγραμματίζεται κατασκευή Ἀγροτικοῦ Ἱατρείου, προσφορά Ἱ. Μ. Λαρίσης.


11. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς χωρίον Baiga (2009) Δωρεά Ἱεραποστολικοῦ Γραφείου Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀσπροπύργου,Πρεσβ. Denis Bonda. *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς.


12. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης εἰς Touloum (2007): Ἐφημέριος Πρεσβ. Paul Ngavoutda. Δωρεά μέσῳ Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης. *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς.


13.Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς Tiwelale (2012). Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Marcel Dayang. Δωρεά Οἰκογ. Ἀνδρέου Κοντομέρκου ἐξ Ἀμερικῆς.


14. Ἱερὀς Ναός Ἀγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς Guidigis (2013).Ἐφημέριος ὁ Πρεσβ. Dominique Domwa. Δωρεά Φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς Ἐλευσῖνος.

About: About Us
149.JPG

Νεοσύστατες Ἐκκλησιαστικές Κοινότητες λειτουργοῦν ὑπαιθρίως, ἤ στεγαζόνται προσωρινά εἰς χορτοκαλῦβας, ὑπό τήν σκέπην καί σκιάν μεγάλων δένδρων ἤ εἰς ἰδιωτικάς κατοικίας καί πρόχειρα στέγαστρα εἰς τά χωρία:

  1. Μongui

  2. Konkorong *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς (Προσφορά «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ»).

  3. Gay- Gay (Πρόχειρη στεγασμένη ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου). Ἐφημέριος Πρεσβ. Irineos Taiwa-yai.  *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς (Προσφορά «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ»).

  4. Zouai (Πρόχειρη στεγασμένη ἐνορία Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου). Ἐφημέριος Πρεσβ. Denis Bonda  *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς (Προσφορά «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ»).

  5. Bougai (Πρόχειρη στεγασμένη ἐνορία Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας). Ἐφημέριος Πρεσβ. Denis Bonda.

  6. Kaele

  7. Douawi *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς.

  8. Warlam *Γεώτρησις δια την παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς.

About: About Us
IMG_0357.JPG

TΣΑΝΤ - CHAD

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ DJAMENA


Προγραμματίζεται ἡ ἀνέγερσις Ἱερού Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  BONGOR


1. Ἱερόν Ναός τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν πόλιν Fianga (2007) Δωρεά τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης. Ἐφημέριος Πρεσβ. Philippe Horoksou Dadi.


2. Ἐκκλησιαστική κοινότης Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς BONGOR-HAN-HAN Ι  (χορτοκαλύβη). Ἐφημέριος Πρεσβ. EustathiosTheossala. Προγραμματίζεται ἡ ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ προσφορά τῆς «Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» (Θεσσαλονίκη). Πολλές Ἐκκλησιαστικές Κοινότητες λειτουργοῦν ὑπαιθρίως, ἤ στεγαζόνται προσωρινά εἰς χορτοκαλῦβας σε διάφορα χωριά.


3. Ἐκκλησιαστική κοινότης Ἁγίου Μάρκου εἰς Goala. Πρόχειρη κατασκευή ἐκ τοῦ ζήλου καί τῶν εἰσφορῶν τῶν πιστῶν. Ἐφημέριος Πρεσβ. Philippe Horoksou Dadi.

About: About Us

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΧΩΡΕΣ (ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΓΚΑΜΠΟΝ -
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ - ΝΗΣΟΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ & ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ)

Εἰς τάς ὑπολοίπους χώρας  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν, διαβιοῦν ἐλάχιστοι Ἕλληνες, Ρώσοι, Ρουμάνοι καί Λιβανέζοι Ὀρθόδοξοι. Ὑπάρχουν μικροί πυρῆνες ἰθαγενῶν Ὀρθοδόξων οἱ ὁποῖοι διαρκῶς αὐξάνουν, ἐξυπηρετοῦνται συστηματικῶς ἀπό τούς περιοδεύοντας ἱερεῖς τοῦ Β. Καμερούν ἐκτάκτως δέ ἀπό τόν Μητροπολίτην καί τούς βοηθούς του.


ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Προγραμματίζεται ἡ ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. καί Πνευματικοῦ Κέντρου εἰς τήν Πρωτεύουσαν BanguiΕκκληστικές Κοινότητες καί στίς πόλεις Bouar καί Vacop.

20170515_094443.jpg
About: About Us

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

Εἰς τάς ὑπολοίπους χώρας  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν, διαβιοῦν ἐλάχιστοι Ἕλληνες, Ρώσοι, Ρουμάνοι καί Λιβανέζοι Ὀρθόδοξοι. Ὑπάρχουν μικροί πυρῆνες ἰθαγενῶν Ὀρθοδόξων οἱ ὁποῖοι διαρκῶς αὐξάνουν, ἐξυπηρετοῦνται συστηματικῶς ἀπό τούς περιοδεύοντας ἱερεῖς τοῦ Β. Καμερούν ἐκτάκτως δέ ἀπό τόν Μητροπολίτην καί τούς βοηθούς του.


ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Προγραμματίζεται ἡ ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. καί Πνευματικοῦ Κέντρου εἰς τήν Πρωτεύουσαν BanguiΕκκληστικές Κοινότητες καί στίς πόλεις Bouar καί Vacop.

About: About Us

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Τό ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς εἰς τήν χώραν τοῦ Καμερούν μαρτυρεῖται διά πρώτην φοράν μέ τήν δημιουργίαν τῆς MissionGreque Orthodoxe du Cameroun  ἐν ἔτει 1951. Ἀναβαθμίζεται κατά τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ‘50 μέ τήν ἵδρυσιν τῆς Μητροπόλεως Ἄκκρας (Πατριαρχικός Ἱδρυτικός Τόμος τῆς 23ης-01-1959) καί ἐπί ἀρχιερατεῖας τοῦ πρώτου Μητροπολίτου Ἄκκρας κυροῦ Εὐσταθίου (1958-1974). Ἐσυνεχίσθη καί προσέλαβε συστηματικήν μορφήν  κατά τήν ἀρχιερατείαν τοῦ Πρωτοπόρου Ἱεραποστόλου Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἄκκρας κυροῦ Εἰρηναίου (1975-1990) μετέπειτα Μητροπολίτου Πηλουσίου(+2004) καί ἐσυνεχίσθη ἐπί τό συστηματικότερον ἐπί ἀρχιερατειῶν: α) Τοῦ Μητροπολίτου Ἄκκρας (Καμερούν) κυροῦ Πέτρου(1990-1997) μετέπειτα Πατριάρχου Άλεξανδρείας Πέτρου τοῦ Ζ’ (+2004), β) Τοῦ Μητροπολίτου Καμερούν Θεοδώρου (1997-2002) καί νῦν Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου τοῦ Β’ -(τοῦ ἀπό Ζιμπάμπουε) γ) Τοῦ Μητροπολίτου Καμερούν κ. Δημητρίου (2002-2004) νῦν Μητροπολίτου Εἰρηνουπόλεως και Σεϋχελλῶν Νησῶν. Σήμερον δέ συνεχίζεται διά τοῦ Μητροπολίτου Καμερούν κ. Γρηγορίου (2004). Ἄπαν δέ το ἐπιτελούμενον  ἔργον τελεῖται ὑπό τήν Σεπτήν εὐλογίαν, τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον καί τήν διαρκήν ἐπιτήρησιν καί φροντίδαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί Πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β’. Κατά τό ἔτος 2006 ἐμελετήθη ἡ νομική ὑπόστασις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν καί ἐγένοντο αἱ ἀπαιτούμεναι ἐνέργειαι διά τήν νομικήν αὐτῆς ἀναγνώρισιν ἔναντι τοῦ κράτους τοῦ Καμερούν ἡ ὁποία καί ἐπετεύχθη τήν 12-02-2009 (Decret 2009/070 du 12 Fevrier 2009).

20170515_102700.jpg
About: About Us
bottom of page