Πρεσβύτεροι και Διάκονοι

Priests and Deacons

 
IMG_4446.jpeg

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ

1. T.R.P.Anastasios Simona

2. T.R.P. David Tsaparas

3.T.R.P. Dimitrios Tene

4.T.R.P. Evaggelos Papanikolaou

5.T.R.P. Georgios Magkiridis

6. T.R.P. Constantinos Kosmidis 

7.R.P. Irineos Taiwa-yai

8.R.P. Dieudonne Nkoulou

9.R.P. Isaak Soumassou

10.R.P. Efstathios Teossala (TCHAD)

11.R.P. Paul Ngavoutda

12.R.P. Denis Bonda

13.R.P. Jean Dourwe Kari

14.R. Econ.Victor Etendi

15.R.P. Philippe Horoksou  (TCHAD)

16.R.P. Sina Vincent

17. R.P. Marcell Dayang

18.R.P. Samouel Eteme Ekasi

19. R.P. Jean Stanislas Seme Bitete

20. R.P. Daniel Desire Noa

21. R.P. Lazare Bell Bitolog

22. R.P. Jean Bessalla

23. R.P. Jean Baoudi

24. R.P. Dominique Domwa

25. R.P. Martine Bayang

26. R.P. Eleuthere Lais Hemoga

27. R.P. Marcel Lebo 

ΔΙΑΚΟΝΟΙ

28. R.D.Olivier Issaka (RCA)

29. R.D. Mois Amougou

30. R.D. Antree