Επικοινωνία
Contact

Διεύθυνσις Μητροπολίτου:


SAINTE METROPOLE GRECO - ORTHODOXE DU CAMEROUN

S.E. Mgr. Gregorios

B.P. 949, YAOYNDE - CAMEROUN

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΙΑΣ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πρωτοσυγγελεύων : Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Σιμόνα

Γραμματεύς: Πρεσβ. Ἐλευθέριος Hemoga

Ἐπίτιμος ὑπεύθυνος ἐπί τῶν Δημοσίων Σχέσεων:  Ἡ Ἀρχόντισσα τῶν Ἐκκλησιῶν κα Χλόη Μπαλάνου.1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ: Πρόεδρος Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γρηγόριος, Ἀντιπρόεδρος, Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Σιμόνα.  Γραμματεύς: Πρεσβ. Ἐλευθέριος Hemoga

Μέλη: Πρεσβ., π. Irineos Taiwa-yai, π. Denis Bonda, Ἄ.Ρεφενδ. Ἀνέστης Ἀρνόπουλος, Χρῆστος Καραβίδας. Γραμματεύς: RV.P. JeanDourwe


2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ: Διευθύνεται ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τῇ συνεργασίᾳ πάντων τῶν Κληρικῶν. Διοργανώνει Κατηχητικά μαθήματα, Ἱερατικές Συνάξεις, Σεμινάρια Ὀρθοδόξου πίστεως, ἑορτάς, διαλέξεις, λειτουργικάς εὑκαιρίας, Διαχριστιανικάς ἐπαφάς καί πολύπλευρον φιλανθρωπικήν καί κοινωνικήν δράσιν εἰς ἄπασαν τήν Μητροπολιτικήν Περιφέρειαν.


3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μέλη: Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γρηγόριος, Ἀρχιμ. Πρόδρομος Κατσούλης,Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Σιμόνα, ὁ Πολιτικός Μηχανικός Παναγιώτης Κακλαμάνος, Γρηγόριος Δημητριάδης, Νικόλαος Παπανικολάου. Οἰκονομικός Ἐλεγκτής: Πρεσβ. Ἐλευθέριος Hemoga


4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΤΟΥΑΛΑΣ: Μέλη Συμβουλίου: Ἡ Ἀρχόντισσα κα Μαρία Μπόβαλη, Πασχαλιά Ἀρνοπούλου καί Βασιλική Κόντου.

 
facebook-logo-1280x720.jpg

Join the Facebook group

 

Join the Viber group

 

Subscribe to the Youtube channel

 

S.E. Mgr. Gregorios

B.P. 949 YAOYNDE CAMEROON

+237 – 696540002

  • Facebook
IMG_0546.JPG